Iniciar sessió

FEMECV

La Federació d’Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana, és una associació amb el fi prioritari de la promoció, tutela, organització i control de les modalitats i especialitats esportives que tinga adscrites, dins del territori valencià.

Informació sobre la Senyalística Horitzontal i Vertical

  • SENYAL DE  CONTINUÏTAT: Constituïda per dos rectangles paral·lels en disposició preferentment horitzontal; les dimensions de cadascun dels rectangles és de 10 a 15 cm. de llarg i de 3 a 5 cm. d’altura, apareixent separats per un espai d’1 a 2 cm. El rectangle superior està sempre pintat de blanc i l’inferior de color roig per a les Sendes de Gran Recorregut, groc per a les Sendes de Xicotet Recorregut i verd per a les Sendes Locals.
  • SENYAL DE CANVI D’ADREÇA: La seua Funcionalitat és indicar-nos que el camí pel qual anem ha pres una altra direcció, realitzant un gir. Parell de traços paral·lels i verticals en disposició angular de 45º en la seua part superior respecte al senyal de continuïtat en vertical (bé siga a la dreta o a l’esquerra, segons el canvi). El traç blanc sempre se situa sobre el de color. Les dimensions són 3 a 5 cm. d’ample per 10 a 15 cm. de longitud en el traç paral·lel i vertical continuant amb la mateixa amplària però en angle de 45° i en paral·lel, separant-se 5 cm. sobre el traç vertical, tot el traç va separat.
  • SENYAL D’ADREÇA EQUIVOCADA: Ens indica el camí que no hem de prendre. Composició en aspa de dos traços de 10 a 15 cm. de desenvolupament i de 3 a 5 cm. de gruix o amplària; el traç inferior serà sempre el de color i el superior el blanc, aquest sobre el de color i disposat d’esquerra a dreta en ascendent.

Informació bàsica de cookies: Una cookie és un xicotet arxiu d'informació que es guarda en el seu navegador cada vegada que visita el nostre web. La seua utilitat és guardar l'historial de la seua activitat en el nostre web, de manera que, quan el visite novament, aquesta puga identificar-li i configurar el contingut de la mateixa sobre la base dels seus hàbits de navegació, identitat i preferències. Les cookies poden ser acceptades, rebutjades, bloquejades i esborrades, segons desitge. Això podrà fer-ho mitjançant les opcions disponibles en la present finestra o a través de la configuració del seu navegador, segons el cas. Per a continuar navegant al nostre web serà necessària l'acceptació d'aquestes.
Acceptar