Iniciar sessió

Les seues Dades Segures

A Europa i a Espanya existeixen normes de protecció de dades pensades per a protegir la seua informació personal de obligat compliment per a la nostra entitat. Per això, és molt important per a nosaltres que entenga perfectament què anem a fer amb les dades personals que li demanem. Així, serem transparents i li donarem el control de les seues dades, amb un llenguatge senzill i opinions clares que li permetran decidir què farem amb la seua informació personal. Per favor, si un cop llegida la present informació li queda algun dubte, pregunte’ns. Moltes gràcies per la seua col·laboració.

Qui som?

 • La nostra denominació: CONSELL DE LA JOVENTUT DE LA COMUNITAT VALENCIANA
 • El nostre CIF / NIF: S9600004G
 • La nostra activitat principal: El Consell Valencià de la Juventud es el màxim òrgan de representació de les organitzacions de la joventut valenciana, i l’interlocutor amb el Consell y les institucions públiques.
 • La nostra direcció: C/ LINTERNA, 26, CP 46001, VALENCIA (Valencia/València)
 • El nostre telèfon de contacte: 963510120
 • La nostra direcció de correu electrònic de contacte: info@conselljoventut.org
 • El nostre web: conselljoventut.org


Estem a la seua disposició, no dubte en contactar amb nosaltres

Per a què anem a utilitzar les seues dades?

Amb caràcter general, les seues dades personals seran utilitzades per poder relacionar-nos amb vosté i poder prestar-li els nostres servicis. Així mateix, també poden ser utilitzats per a altres activitats, com enviar-li publicitat o promocionar les nostres activitats.

Per què necessitem utilitzar les seues dades?
Les seues dades personals són necessàries per a poder relacionar-nos amb vosté i poder prestar-li els nostres servicis. En aquest sentit, posarem a la seua disposició una sèrie de caselles que li permetran decidir de forma clara i senzilla sobre l’ús de la seua informació personal.

Qui va a conèixer la informació que li demanem?

Amb caràcter general, només el personal de la nostra entitat que estiga degudament autoritzat podrà tindre coneixement de la informació que li demanem. De igual forma, podran tindre coneixement de la seua informació personal aquelles entitats que necessiten tindre accés a la mateixa per a que podam prestar-li els nostres servicis. Així, per exemple, el nostre banc coneixerà les seues dades si el pagament dels nostres servicis es realitza mitjançant tarjeta o transferència bancària. Així mateix, tindran coneixement de la seua informació aquelles entitats públiques o privades a les quals estm obligats a facilitar les seues dades personals amb motiu del compliment d’alguna llei. Posant-li un exemple, la Llei Tributària obliga a facilitar a l’Agència Tributària determinada informació sobre operacions econòmiques que exedisquen una determinada quantitat. En el cas que, al marge dels suposats comentats, necessitem donar a conèixer la seua informació personal a altres entitats, li solicitarem prèviament el seu permís a través de opcions clares que li permetran decidir a aquest respecte.

Com anem a protegir les seues dades?

Protegirem les seues dades amb mesures de seguretat efectives en funció dels riscos que comporte l’ús de la seua informació.

Per tal cosa, la nostra entitat ha aprovat una Política de Protecció de Dades i es realitzen controls i auditoríes anuals per verificar que les seues dades personals estan segures en tot moment.

Enviarem les seues dades a altres països?

Al mon hi han països que són segurs per les seues dades i alteres que no ho son tant. Així, per exemple, la Unió Europea és un entorn segur per les seues dades. La nostra política és no enviar la seua informació personal a cap país que no siga segur des del punt de vista de la protecció de les seues dades.

En el cas que, amb motiu de prestar-li el servei, siga imprescindible enviar les seues dades a un país que no siga tan segur com Espanya, sempre li sol”licitarem prèviament el seu permís i aplicarem mesures de seguretat eficaces que reduïsquen els riscos del enviament de la seua informació personal a altres país.

Durant quant de temps anem a conservar les seues dades?

Conservarem les seues dades durant la nostra relació i mentre que ens obliguen les lleis. Una vegada finalitzat els terminis legals aplicables, procedirem a eliminar-los de forma segura i respectuosa amb el medi ambient.

Quins son els seus drets de protecció de dades?

En qualsevol moment pot dirigir-se a nosaltres per a saber qué informació tenim sobre vosté, rectificar-la si fora incorrecta i eliminarla una vegada finalitzada la nostra relació, en el cas que siga legalment possible.

També te dret a sol·licitar el traspàs de la seua informació a altra entitat. Aquest dret s’anomena “portabilitat” i pot ser útil en determinades situacions.

Per sol·licitar algun d’aquestos drets, deurà realitzar una sol·licitud escrita a la nostra direcció, juntament amb una fotocòpia del seu DNI, per poder identificar-li.

A les oficines de la nostra entitat disposem de formularis específics per sol·licitar aquests drets i li oferim la nostra ajuda per la seua cumplimentació.

En las oficinas de nuestra entidad disponemos de formularios específicos para solicitar dichos derechos y le ofrecemos nuestra ayuda para su emplenament.

Per a saber mes sobre les seus drets de protecció de dades, pot consultar la pàgina web de la Agència Espanyola de Protecció de Dades(www.agpd.es).

Pot retirar el seu consentiment si canvia de opinió en un moment posterior?

Vosté pot retirar el seu consentiment si canvia de opinió sobre l’ús de les seues dades en qualsevol moment.

Així, per exemple, si vosté en el seu moment va estar interessat/da en rebre publicitat dels nostres productes o serveis, però ja no desitja rebre més publicitat, pot ens el pot fer constar mitjançant el formulari de oposició al tractament disponible a les oficines de la nostra entitat.

En cas que entenga que els seus drets han sigut desatesos, on pot formular una reclamació?

En cas que entenga que els seus drets han sigut desatesos per la nostra entitat, pot formular una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través d’algun dels mitjans seguents:

 • Seu electrònica: www.agpd.es
 • Direcció postal: Agencia Española de Protección de Datos C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid
 • Via telefònica: 901 100 099 ó 91 266 35 17
 • Formular una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades no comporta cap cost i no es necessària l’assistència de cap advocat ni procurador.

Elaborem perfils sobre vosté?

La nostra política és no elaborar perfils sobre els usuaris dels nostres servicis.

No obstant això, poden existir situacions en las que, amb fins de prestació del servei, comercials o d’altre tipus, necessitem elaborar perfils d’informació sobre vosté. Un exemple podria ser la utilització del seu historial de compres o serveis per poder oferir-li productes o serveis adaptats als seus gustos o necessitats.

En tal cas, aplicarem mesures de seguretat efectives que protegisquen la seua informació en tot moment de persones no autoritzades que pretenguen utilitzar-la en el seu propi benefici.

Utilitzarem les seues dades per altres fins?

La nostra política és no utilitzar les seues dades per altres finalitats diferents a les que li hem explicat. Si, no obstant això, necessitàrem utilitzar les seues dades per activitats diferents, sempre li solicitarem prèviament el seu permis a traves d’opcions clares que li permetran decidir al respecte.

Informació bàsica de cookies: Una cookie és un xicotet arxiu d'informació que es guarda en el seu navegador cada vegada que visita el nostre web. La seua utilitat és guardar l'historial de la seua activitat en el nostre web, de manera que, quan el visite novament, aquesta puga identificar-li i configurar el contingut de la mateixa sobre la base dels seus hàbits de navegació, identitat i preferències. Les cookies poden ser acceptades, rebutjades, bloquejades i esborrades, segons desitge. Això podrà fer-ho mitjançant les opcions disponibles en la present finestra o a través de la configuració del seu navegador, segons el cas. Per a continuar navegant al nostre web serà necessària l'acceptació d'aquestes.
Acceptar